zhengzhou To xian Trains (郑州-xian)(118Search result)

 • K1351

  00:11郑州
  07:37 西安
  7h26m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • K1027

  00:27郑州
  07:50 西安
  7h23m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • 1147

  00:44郑州
  08:04 西安
  7h20m
  • Hard seat USD 9 Book
  • Hard sleeper USD 22 Book
  • Soft sleeper USD 31 Book
  • Standing USD 9 Book
 • Z273

  01:16郑州
  07:17 西安
  6h1m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • Z135

  01:23郑州
  07:24 西安
  6h1m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • K2187

  01:30郑州
  08:57 西安
  7h27m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • K607

  01:38郑州
  10:09 西安
  8h31m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • Z253

  01:50郑州
  07:57 西安
  6h7m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • T117

  02:10郑州
  08:12 西安
  6h2m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • K911

  02:35郑州
  10:35 西安
  8h0m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • K595

  02:48郑州
  10:27 西安
  7h39m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • K2907

  03:10郑州
  11:27 西安
  8h17m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • Z217

  03:26郑州
  09:43 西安
  6h17m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Soft seat USD 16 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • Z265

  03:40郑州
  09:36 西安
  5h56m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • K557

  04:20郑州
  11:36 西安
  7h16m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • K419

  04:35郑州
  12:19 西安
  7h44m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • Z105

  04:52郑州
  10:50 西安
  5h58m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • Z41

  05:00郑州
  11:00 西安
  6h0m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • Z165

  05:14郑州
  11:14 西安
  6h0m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • K1349

  05:51郑州
  13:30 西安
  7h39m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • K59

  06:49郑州
  13:53 西安
  7h4m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • G2025

  06:50郑州东
  09:13 西安北
  2h23m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G2201

  07:10郑州东
  09:27 西安北
  2h17m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • D311

  07:16郑州东
  09:39 西安北
  2h23m
  • 2nd Cls. USD 23 Book
  • Sleeper USD 62 Book
  • Standing USD 23 Book
 • K2045

  07:19郑州
  14:44 西安
  7h25m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • D307

  07:22郑州东
  10:03 西安北
  2h41m
  • 2nd Cls. USD 23 Book
  • Sleeper USD 62 Book
  • Standing USD 23 Book
 • G2001

  07:52郑州
  10:23 西安北
  2h31m
  • 2nd Cls. USD 33 Book
  • 1st Cls. USD 52 Book
  • Business Cls. USD 103 Book
 • G2003

  08:15郑州东
  10:35 西安北
  2h20m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G2203

  08:21郑州东
  10:46 西安北
  2h25m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G4937

  08:26郑州东
  11:09 西安北
  2h43m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G2021

  08:32郑州东
  10:57 西安北
  2h25m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • K1131

  08:48郑州
  16:00 西安
  7h12m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • G2217

  09:08郑州东
  11:42 西安北
  2h34m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G427

  09:14郑州东
  11:03 西安北
  1h49m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G2213

  09:26郑州东
  11:50 西安北
  2h24m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G89

  09:32郑州东
  11:24 西安北
  1h52m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G2023

  09:41郑州东
  12:00 西安北
  2h19m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G2205

  09:52郑州东
  12:16 西安北
  2h24m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G1833

  10:17郑州东
  12:26 西安北
  2h9m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G2207

  10:24郑州东
  12:39 西安北
  2h15m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G651

  10:29郑州东
  12:47 西安北
  2h18m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G1879

  10:39郑州东
  12:52 西安北
  2h13m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G1831

  10:46郑州东
  13:10 西安北
  2h24m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G2215

  10:51郑州东
  13:37 西安北
  2h46m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G1971

  11:05郑州东
  13:22 西安北
  2h17m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G653

  11:21郑州东
  13:48 西安北
  2h27m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G671

  11:27郑州东
  14:16 西安北
  2h49m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G1887

  11:40郑州东
  14:03 西安北
  2h23m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G857

  12:04郑州
  14:27 西安北
  2h23m
  • 2nd Cls. USD 33 Book
  • 1st Cls. USD 52 Book
  • Business Cls. USD 103 Book
 • G1709

  12:12郑州东
  14:14 西安北
  2h2m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G1875

  12:18郑州东
  14:48 西安北
  2h30m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G1975

  12:23郑州东
  14:26 西安北
  2h3m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G641

  12:27郑州
  14:53 西安北
  2h26m
  • 2nd Cls. USD 33 Book
  • 1st Cls. USD 52 Book
  • Business Cls. USD 103 Book
 • G361

  12:44郑州东
  14:32 西安北
  1h48m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G571

  12:54郑州东
  15:03 西安北
  2h9m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G307

  13:04郑州东
  15:35 西安北
  2h31m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G1701

  13:12郑州东
  15:19 西安北
  2h7m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • K385

  13:13郑州
  20:55 西安南
  7h42m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 34 Book
  • Standing USD 11 Book
 • K125

  13:20郑州
  20:31 西安
  7h11m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • G655

  13:24郑州东
  15:38 西安北
  2h14m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G1839

  13:33郑州东
  15:43 西安北
  2h10m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
  • Standing USD 34 Book
 • G1883

  13:38郑州东
  15:56 西安北
  2h18m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • K131

  13:40郑州
  21:32 西安
  7h52m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • G865

  13:46郑州
  16:01 西安北
  2h15m
  • 2nd Cls. USD 33 Book
  • 1st Cls. USD 52 Book
  • Business Cls. USD 103 Book
 • G833

  13:55郑州
  16:06 西安北
  2h11m
  • 2nd Cls. USD 33 Book
  • 1st Cls. USD 52 Book
  • Business Cls. USD 103 Book
 • G1713

  14:09郑州东
  16:20 西安北
  2h11m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G429

  14:15郑州东
  16:25 西安北
  2h10m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G1921

  14:21郑州东
  16:36 西安北
  2h15m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G853

  14:30郑州
  17:03 西安北
  2h33m
  • 2nd Cls. USD 33 Book
  • 1st Cls. USD 52 Book
  • Business Cls. USD 103 Book
 • G97

  14:39郑州
  16:31 西安北
  1h52m
  • 2nd Cls. USD 33 Book
  • 1st Cls. USD 52 Book
  • Business Cls. USD 103 Book
 • G1835

  14:45郑州东
  16:54 西安北
  2h9m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
  • Standing USD 34 Book
 • G667

  14:56郑州东
  17:09 西安北
  2h13m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G1281

  15:17郑州东
  17:34 西安北
  2h17m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Special seat USD 64 Book
 • G659

  15:24郑州东
  17:35 西安北
  2h11m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • K177

  15:30郑州
  22:25 西安
  6h55m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • G2087

  15:44郑州东
  18:00 西安北
  2h16m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G1895

  15:59郑州东
  18:34 西安北
  2h35m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G2211

  16:16郑州东
  18:58 西安北
  2h42m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G87

  16:31郑州东
  18:20 西安北
  1h49m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G1903

  16:37郑州东
  18:42 西安北
  2h5m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • K227

  16:44郑州
  00:05 西安
  7h21m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • G1925

  16:45郑州东
  19:06 西安北
  2h21m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G819

  17:00郑州
  19:13 西安北
  2h13m
  • 2nd Cls. USD 33 Book
  • 1st Cls. USD 52 Book
  • Business Cls. USD 103 Book
 • G2389

  17:06郑州
  19:35 西安北
  2h29m
  • 2nd Cls. USD 33 Book
  • 1st Cls. USD 52 Book
  • Business Cls. USD 103 Book
 • G2095

  17:14郑州东
  19:19 西安北
  2h5m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G823

  17:18郑州
  19:30 西安北
  2h12m
  • 2nd Cls. USD 33 Book
  • 1st Cls. USD 52 Book
  • Business Cls. USD 103 Book
 • G661

  17:31郑州东
  19:54 西安北
  2h23m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G349

  17:52郑州东
  19:45 西安北
  1h53m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G837

  18:03郑州
  20:09 西安北
  2h6m
  • 2nd Cls. USD 33 Book
  • 1st Cls. USD 52 Book
  • Business Cls. USD 103 Book
 • G1929

  18:11郑州东
  20:14 西安北
  2h3m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G673

  18:16郑州东
  20:26 西安北
  2h10m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G1843

  18:28郑州东
  20:56 西安北
  2h28m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
  • Standing USD 34 Book
 • G1933

  18:34郑州东
  20:31 西安北
  1h57m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G4291

  18:39郑州东
  20:36 西安北
  1h57m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G1293

  18:54郑州东
  21:12 西安北
  2h18m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G663

  19:03郑州东
  21:18 西安北
  2h15m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G845

  19:16郑州
  21:06 西安北
  1h50m
  • 2nd Cls. USD 33 Book
  • 1st Cls. USD 52 Book
  • Business Cls. USD 103 Book
 • G2051

  19:23郑州东
  21:26 西安北
  2h3m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G665

  19:28郑州东
  21:46 西安北
  2h18m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G869

  19:32郑州
  22:00 西安北
  2h28m
  • 2nd Cls. USD 33 Book
  • 1st Cls. USD 52 Book
 • G861

  19:50郑州
  22:16 西安北
  2h26m
  • 2nd Cls. USD 33 Book
  • 1st Cls. USD 52 Book
  • Business Cls. USD 103 Book
 • G1711

  20:13郑州东
  22:25 西安北
  2h12m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G827

  20:27郑州
  22:32 西安北
  2h5m
  • 2nd Cls. USD 33 Book
  • 1st Cls. USD 52 Book
  • Business Cls. USD 103 Book
 • K175

  20:33郑州
  03:57 西安
  7h24m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • G669

  20:36郑州东
  22:37 西安北
  2h1m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G841

  20:39郑州
  22:49 西安北
  2h10m
  • 2nd Cls. USD 33 Book
  • 1st Cls. USD 52 Book
  • Business Cls. USD 103 Book
 • T197

  20:54郑州
  03:31 西安
  6h37m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • G1937

  20:59郑州东
  22:54 西安北
  1h55m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G1855

  21:04郑州东
  23:06 西安北
  2h2m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G1899

  21:09郑州东
  23:11 西安北
  2h2m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G25

  21:32郑州东
  23:21 西安北
  1h49m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • G1941

  21:37郑州东
  23:33 西安北
  1h56m
  • 2nd Cls. USD 34 Book
  • 1st Cls. USD 54 Book
  • Business Cls. USD 106 Book
 • K377

  22:08郑州
  04:42 西安
  6h34m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • Z293

  22:47郑州
  05:02 西安
  6h15m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • T113

  23:02郑州
  05:09 西安
  6h7m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • K361

  23:08郑州
  06:15 西安
  7h7m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • T205

  23:29郑州
  05:23 西安
  5h54m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book
 • K245

  23:35郑州
  06:41 西安
  7h6m
  • Hard seat USD 11 Book
  • Hard sleeper USD 24 Book
  • Soft sleeper USD 33 Book
  • Standing USD 11 Book

Filter

Departure time

Arrival time

 • Departure (Earliest)
 • Departure (Latest)
 • Duration (Shortest)
 • Duration (Longest)
China Train Travel

Book Train Tickets Online Quickly & Easily with PandaTrips

Plan to travel by train in China? PandaTrips will help you book China train tickets online quickly and easily! No more waiting in line at the railway station,now you can search train schedules and buy cheap train tickets for any high-speed rail route in China online with our websites in English or traditional Chinese. Our database is connected to the official China high-speed train information center, so you can rest assured you are seeing the latest train timetables and official prices for all trains routes in China. We make China train ticket booking easy with our convenient online booking system. Your China high-speed train tickets can be picked up at any station in Mainland China.

China High-speed Rail cheap travel: safe, convenient and comfortable

If you want to find cheap travel in China, China's high-speed railway is the way to go. China’s high-speed rail system connects more than 300 cities in China, including Beijing,Shanghai andGuangzhou. China has the world's largest high-speed train network, with a total length of more than 16,000 kilometers (9,940 miles). At speeds of up to 300 km/h (186 mph), train travel in China is a fast, convenient, cheap and comfortable option. Book your China bullet train ticket now! High speed D train tickets and G train tickets can be booked at least 35 minutes before departure and up to 60 days before departure.。