guangzhou To wuhan Trains (guangzhou-wuhan)(96Search result)

 • G276

  06:38Guangzhou South
  11:06 Wuhan
  4h28m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
  • Standing USD 66 Book
 • G1316

  06:43Guangzhou South
  11:12 Wuhan
  4h29m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1744

  06:48Guangzhou South
  11:44 Wuhan
  4h56m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1102

  06:53Guangzhou South
  11:18 Wuhan
  4h25m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G832

  07:04Guangzhou South
  11:23 Wuhan
  4h19m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1748

  07:22Guangzhou South
  11:28 Wuhan
  4h6m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1002

  07:34Guangzhou South
  11:38 Wuhan
  4h4m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G94

  07:39Guangzhou South
  11:52 Wuhan
  4h13m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G72

  07:46Guangzhou South
  12:11 Wuhan
  4h25m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G2056

  08:05Guangzhou South
  12:04 Wuhan
  3h59m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1312

  08:10Guangzhou South
  12:18 Wuhan
  4h8m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • K1160

  08:12Guangzhou
  20:56 Wuchang
  12h44m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • G280

  08:15Guangzhou South
  12:27 Wuhan
  4h12m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • Z138

  08:22Guangzhou
  19:49 Wuchang
  11h27m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • Z202

  08:28Guangzhou
  19:55 Wuchang
  11h27m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Deluxe sleeper USD 147 Book
  • Standing USD 20 Book
 • G96

  08:55Guangzhou South
  12:33 Wuhan
  3h38m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G80

  09:00Guangzhou South
  12:38 Wuhan
  3h38m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1004

  09:11Guangzhou South
  13:20 Wuhan
  4h9m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • K356

  09:12Guangzhou
  22:14 Wuchang
  13h2m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • G1108

  09:16Guangzhou South
  13:30 Wuhan
  4h14m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Special seat USD 124 Book
 • G74

  09:22Guangzhou South
  13:43 Wuhan
  4h21m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G552

  09:32Guangzhou South
  13:55 Wuhan
  4h23m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G542

  09:43Guangzhou South
  14:01 Wuhan
  4h18m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G66

  10:00Guangzhou South
  13:38 Wuhan
  3h38m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • K770

  10:01Guangzhou
  23:49 Wuchang
  13h48m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • K1348

  10:08Guangzhou
  23:23 Wuchang
  13h15m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • G1006

  10:10Guangzhou South
  14:17 Wuhan
  4h7m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G818

  10:15Guangzhou South
  14:27 Wuhan
  4h12m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G532

  10:25Guangzhou South
  14:32 Wuhan
  4h7m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1110

  10:31Guangzhou South
  14:37 Wuhan
  4h6m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G822

  10:36Guangzhou South
  14:53 Wuhan
  4h17m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1112

  10:44Guangzhou South
  15:09 Wuhan
  4h25m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G306

  10:50Guangzhou South
  14:47 Wuhan
  3h57m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1008

  11:00Guangzhou South
  15:23 Wuhan
  4h23m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1114

  11:12Guangzhou South
  15:18 Wuhan
  4h6m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Special seat USD 124 Book
 • G68

  11:17Guangzhou South
  15:28 Wuhan
  4h11m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • Z230

  11:19Guangzhou
  22:28 Wuchang
  11h9m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Standing USD 20 Book
 • G836

  11:26Guangzhou South
  15:38 Wuhan
  4h12m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1116

  11:31Guangzhou South
  15:52 Wuhan
  4h21m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1152

  11:36Guangzhou South
  16:00 Wuhan
  4h24m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • Z264

  11:45Guangzhou
  22:34 Wuchang
  10h49m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • G1010

  11:59Guangzhou South
  16:23 Wuhan
  4h24m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1120

  12:16Guangzhou South
  16:52 Wuhan
  4h36m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G844

  12:23Guangzhou South
  16:43 Wuhan
  4h20m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G70

  12:50Guangzhou South
  17:04 Wuhan
  4h14m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1122

  12:55Guangzhou South
  17:16 Wuhan
  4h21m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1032

  13:19Guangzhou South
  17:49 Wuhan
  4h30m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • T370

  13:25Guangzhou
  01:16 Wuchang
  11h51m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • G826

  13:30Guangzhou South
  17:43 Wuhan
  4h13m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G840

  13:45Guangzhou South
  17:59 Wuhan
  4h14m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • Z90

  13:50Guangzhou
  00:50 Wuchang
  11h0m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • G1012

  13:51Guangzhou South
  18:04 Wuhan
  4h13m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G544

  13:56Guangzhou South
  18:23 Wuhan
  4h27m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G554

  14:08Guangzhou South
  19:15 Wuhan
  5h7m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G546

  14:13Guangzhou South
  18:38 Wuhan
  4h25m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • K1008

  14:14Guangzhou
  05:22 Wuchang
  15h8m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • G1156

  14:18Guangzhou South
  18:51 Wuhan
  4h33m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1124

  14:23Guangzhou South
  19:02 Wuhan
  4h39m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G78

  14:34Guangzhou South
  18:27 Wuhan
  3h53m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1146

  15:01Guangzhou South
  19:10 Wuhan
  4h9m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • K600

  15:02Guangzhou
  03:29 Wuchang
  12h27m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • G1128

  15:13Guangzhou South
  19:43 Wuhan
  4h30m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1130

  15:26Guangzhou South
  19:57 Wuhan
  4h31m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • Z190

  15:41Guangzhou
  02:35 Wuchang
  10h54m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • G1028

  15:43Guangzhou South
  20:03 Wuhan
  4h20m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • T155

  15:45Guangzhou East
  09:21 Hankou
  17h36m
  • Hard seat USD 30 Book
  • Hard sleeper USD 56 Book
  • Soft sleeper USD 85 Book
  • Standing USD 30 Book
 • G1036

  15:48Guangzhou South
  20:15 Wuhan
  4h27m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1014

  16:01Guangzhou South
  20:21 Wuhan
  4h20m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G650

  16:08Guangzhou South
  20:51 Wuhan
  4h43m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • K642

  16:12Guangzhou
  04:45 Wuchang
  12h33m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • Z36

  16:20Guangzhou
  03:04 Wuchang
  10h44m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Deluxe sleeper USD 147 Book
  • Standing USD 20 Book
 • G548

  16:23Guangzhou South
  20:56 Wuhan
  4h33m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G76

  16:28Guangzhou South
  20:34 Wuhan
  4h6m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1162

  16:47Guangzhou South
  21:06 Wuhan
  4h19m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1020

  17:05Guangzhou South
  21:23 Wuhan
  4h18m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • K82

  17:08Guangzhou
  05:48 Wuchang
  12h40m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • Z14

  17:10Guangzhou East
  04:13 Wuchang
  11h3m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • G1134

  17:20Guangzhou South
  21:31 Wuhan
  4h11m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1138

  17:30Guangzhou South
  21:42 Wuhan
  4h12m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • T124

  17:37Guangzhou
  05:10 Wuchang
  11h33m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • G1136

  17:40Guangzhou South
  22:02 Wuhan
  4h22m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • G1022

  17:50Guangzhou South
  22:15 Wuhan
  4h25m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • K238

  17:58Guangzhou
  08:51 Wuchang
  14h53m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • Z98

  18:06Guangzhou East
  04:51 Wuchang
  10h45m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • K1296

  18:06Guangzhou
  07:56 Wuchang
  13h50m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • T96

  18:26Guangzhou
  07:00 Wuchang
  12h34m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • G1140

  18:43Guangzhou South
  23:01 Wuhan
  4h18m
  • 2nd Cls. USD 66 Book
  • 1st Cls. USD 104 Book
  • Business Cls. USD 206 Book
 • K756

  18:45Guangzhou
  08:17 Wuchang
  13h32m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • T254

  19:30Guangzhou
  06:42 Wuchang
  11h12m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • Z236

  19:50Guangzhou East
  07:25 Wuchang
  11h35m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • T180

  20:12Guangzhou
  07:44 Wuchang
  11h32m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • K226

  20:20Guangzhou
  09:23 Wuchang
  13h3m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • K1080

  20:53Guangzhou
  10:25 Wuchang
  13h32m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Standing USD 20 Book
 • Z122

  22:02Guangzhou
  08:58 Wuchang
  10h56m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book
 • K436

  22:28Guangzhou
  11:50 Wuchang
  13h22m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Standing USD 20 Book
 • Z168

  22:52Guangzhou East
  10:45 Wuchang
  11h53m
  • Hard seat USD 20 Book
  • Hard sleeper USD 40 Book
  • Soft sleeper USD 67 Book
  • Standing USD 20 Book

Filter

Departure time

Arrival time

 • Departure (Earliest)
 • Departure (Latest)
 • Duration (Shortest)
 • Duration (Longest)
China Train Travel

Book Train Tickets Online Quickly & Easily with PandaTrips

Plan to travel by train in China? PandaTrips will help you book China train tickets online quickly and easily! No more waiting in line at the railway station,now you can search train schedules and buy cheap train tickets for any high-speed rail route in China online with our websites in English or traditional Chinese. Our database is connected to the official China high-speed train information center, so you can rest assured you are seeing the latest train timetables and official prices for all trains routes in China. We make China train ticket booking easy with our convenient online booking system. Your China high-speed train tickets can be picked up at any station in Mainland China.

China High-speed Rail cheap travel: safe, convenient and comfortable

If you want to find cheap travel in China, China's high-speed railway is the way to go. China’s high-speed rail system connects more than 300 cities in China, including Beijing,Shanghai andGuangzhou. China has the world's largest high-speed train network, with a total length of more than 16,000 kilometers (9,940 miles). At speeds of up to 300 km/h (186 mph), train travel in China is a fast, convenient, cheap and comfortable option. Book your China bullet train ticket now! High speed D train tickets and G train tickets can be booked at least 35 minutes before departure and up to 60 days before departure.。